Servicii electronice publice

Servicii electronice oferite cetățenilor și care nu necesită autentificare

Sesizări online

Sesizări online, este o aplicatie pentru solutionarea eficienta a problemelor aparute pe raza municipiului, a caror rezolvare este de competenta Primariei.

Bugetare participativă

Prin conceptul de „Bugetare participativă” municipalitatea creează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi cetăţeni.

Căutare sau verificare document

La depunerea unei cereri, cetatenii primesc un numar de inregistrare/cod, informaţie necesara sistemului de urmărire a stadiului documentelor.

Alte servicii electronice

Locuri de parcare, Sesizări privind violența domestică, GIS, Taxe și impozite

Primăria Municipiului Orăștie

Primăria Municipiului Orăștie

Administrația publică locală informatizată, calitativă și accesibilă tuturor.

Servicii electronice care necesită autentificare.

Lista de formulare care pot fi depuse:
Cerere pentru modificarea autorizației de taxi
Cerere pentru obținerea autorizației de riveran persoană fizică
Cerere retragere autorizație de transport în regim de taxi
Cerere pentru acordarea/prelungirea autorizației de transport în regim taxi cu autoturisme
Cerere pentru obținerea autorizației de funcționare
Obținerea autorizației de taxi pentru fiecare autovehicul
Cerere pentru obținerea unei locuințe tip ANL
Cerere prelungire contract închiriere parcare
Cerere reziliere contract
Cerere transfer concesiune
Permis spargere
Cerere pentru Certificat de Nomenclatură stradală și adresă
Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
Formular locuri de muncă
Cerere pentru obtinerea autorizaţiei de acces aprovizionare

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.